Prestashop 1.7 – globální proměnné

Prestashop 1.7, Prestashop

Autor: Admin

Publikováno: 15.4.2021

Proměnné dostupné v souborech šablony

{$currency.name} -> Název aktuální měny
{$currency.iso_code} -> ISO kód aktuální měny
{$currency.sign} -> Symbol měny
{$currency.iso_code_num} -> Číselný ISO kód aktuální měny

{$page.page_name} -> Systémový název aktuální stránky (order, cart, product, …)
{$page.meta.title} -> Název stránky zobrazený v panelu(tag <title>)
{$page.meta.description} -> Meta popis stránky

{$shop.name} -> Název obchodu
{$shop.email} -> E-mail obchodu
{$shop.logo} -> URL adresa loga
{$shop.favicon} -> URL adresa favicon
{$shop.address.address1} -> Adresa společnosti
{$shop.address.address2} -> Adresa společnosti, druhý řádek
{$shop.address.postcode} -> Adresa – PSČ
{$shop.address.city} -> Adresa – město
{$shop.address.state} -> Adresa – stát(provincie)
{$shop..address.country} -> Adresa – země
{$shop.phone} -> Telefonní číslo
{$shop.fax} -> Číslo faxu

{$language.name} -> Aktivní jazyk – název
{$language.iso_code} -> ISO kód aktivního jazyka
{$language.language_code} -> označení jazyka
{$language.is_rtl} -> 1-Ano / 0-Ne (jedná se o obráceně psaný jazyk? Např. arabština)
{$language.format_lite} a {$ language.format_full} -> Formát zápisu data(pouze datum a datum včetně času)
{$language.id} -> ID aktivního jazyka

{$customer.firstname} -> Jméno zákazníka
{$customer.lastname} -> Příjmení zákazníka
{$customer.email} -> E-mail zákazníka
{$customer.birthday} -> Narozeniny zákazníka
{$customer.newsletter} -> 1-Ano / 0-Ne (má zákazník přihlášený newsletter?)
{$customer.newsletter_date_add} -> Datum přihlášení k newsletteru
{$customer.ip_registration_newsletter} -> IP adresa ze které bylo provedené přihlášení newsletteru
{$customer.optin} -> Má zákazník přihlášený odběr partnerských nabídek?
{$customer.date_add} -> Datum registrace zákazníka
{$customer.date_upd} -> Datum poslední aktualizace údajů zákazníka
{$customer.id} -> ID zákazníka
{$customer.id_default_group} -> Výchozí skupina do které se nový zákazníci přiřadí
{$customer.is_logged } -> Kontrola zda je zákazník přihlášen
{$customer.gender.name [ID Zákazníka]} -> Pohlaví zákazníka
{$customer.addresses[ID adresy] .city} -> Město adresy X
{$customer.addresses[ID adresy] .alias} -> Pojmenování adresy X
{$customer.addresses[ID adresy] .firstname} -> Jméno adresáta
{$customer.addresses[ID adresy] .lastname} -> Přímnení adresáta
{$customer.addresses[ID ] .company} -> Společnost na cílové adrese
{$customer.addresses[ID adresy] .address1} -> Adresa 1. řádek
{$customer.addresses[ID adresy] .address2} -> Adresa 2. řádek
{$customer.addresses[ID adresy] .postcode} -> PSČ adresy
{$customer.addresses[ID adresy] .id_state} -> ID státu
{$customer.addresses[ID adresy] .state} -> Název státu/provincie
{$customer.addresses[ID adresy] .state_iso} -> ISO kód státu/provincie
{$customer.addresses[ID adresy] .id_country} -> ID země
{$customer.addresses[ID adresy] .country} -> Název země
{$customer.addresses[ID adresy] .country_iso} -> ISO kód země
{$customer.addresses[ID adresy] .phone} -> Telefonní číslo adresy
{$customer.addresses[ID adresy] .phone_mobile} -> Číslo na mobil pro adresu
{$customer.addresses[ID adresy] .dni} -> Něco jako IČO používané zejména v amerických státech
{$customer.addresses[ID adresy] .vat_number} -> DIČ
{$customer.addresses[ID adresy] .formatted} -> Celá adresa – formátována

{$urls.base_url} -> Celá adresa eshopu
{$urls.current_url} -> Aktuální URL adresa
{$urls.shop_domain_url} -> Doména obchodu
{$urls.img_ps_url} -> Adresář s obrázky /img
{$urls.img_cat_url} -> Adresář s obrázky kategorií
{$urls.img_lang_url} -> Adresář s obrázky jazyků(vlajky)
{$urls.img_prod_url} -> Adresář s obrázky k produktům /img/p
{$urls.img_manu_url} -> Adresář s obrázky výrobců (loga)
{$urls.img_sup_url} -> Adresář s obrázky dodavatelů (loga)
{$urls.img_ship_url} -> Adresář s obrázky přepravců (loga)
{$urls.img_store_url} – Adresář s obrázky obchodu
{$urls.img_url} -> Adresář s obrázky v šabloně
{$urls.css_url} -> Adresář s CSS zdroji v šabloně
{$urls.js_url} -> Adresář JS zdroji v šabloně
{$urls.pic_url} -> Adresář pro nahrávání obrázků(především zákaznické obrázky např k reklamacím nebo recenzím)
{$urls.pages.“nazev stranky“} -> Pole s URL adresami na jednotlivé stránky
{$urls.theme_assets} -> Url of the „assets“ directory of the template / themes / template / assets / 
{$urls.actions.logout} -> URL adresa pro odhlášení aktuálně přihlášeného zákazníka

Jste připraveni vyplout?